Video 6: interpretatie en verslag

Om optimaal gebruik te maken van moleculaire diagnostiek in de klinische praktijk, is het van belang de uitslag begrijpelijk en volledig wordt gecommuniceerd naar de behandelend arts. Het is aan de laboratoriumexperts om alle relevante informatie uit de analyses te extraheren, te prioriteren en te bundelen in de rapportage. Dr. ir. Paul Roepman licht toe welke stappen hierbij doorlopen worden.

Er is ook een geaccrediteerde e-learning over moleculaire diagnostiek in de oncologie.


Bekijk de e-learning